Ikt. szám: I.B. 1089-6/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 05. 26-án (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terme (I. emeleti tárgyaló)
Ideje: 14.00 óra
 

Nyílt ülés

1. / napirendi pont- 
129. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. / napirendi pont- 
(128. sz. előterjesztés) (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. / napirendi pont- 
az előterjesztés később kerül kiküldésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának jóváhagyása
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4. / napirendi pont- 
127. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5. / napirendi pont- 
126. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám igazgató

6. / napirendi pont- 
130 .számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Papp Győző igazgató

7. / napirendi pont- 
144. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

8. / napirendi pont- 
114.számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. / napirendi pont- 
tájékoztató1
Tájékoztató a Civil Koncepció 2014. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

10. / napirendi pont- 
(148. sz. előterjesztés)
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

11. / napirendi pont- 
121. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

12. / napirendi pont-
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés

13. / napirendi pont- 136. számú közgyűlési előterjesztés
Baranyainé dr. Bóvári Klára felmentési kérelme a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása alól
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

14. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

15. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 

 

Szekszárd, 2015. május 22.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök