Ikt. szám: I.B. 1089-4/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 04. 28-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terme (I. emeleti tárgyaló)
Ideje: 11.00 óra


Nyílt ülés


1. / napirendi pont- az előerjesztés anyaga az ülésen kerül kiosztásra
IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása 
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2. / napirendi pont-
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés


3. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

4. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. / napirendi pont-89 sz. közgyűlési előterjesztés
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. / napirendi pont
Beszámoló a SZEB 2015. I. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2015. április 24.

 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök