Ikt. szám: I.B. 1089-2/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 02. 24-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés


1. / napirendi pont
52. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. / napirendi pont
33. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. / napirendi pont
36. sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

4. / napirendi pont
51. sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályzásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. / napirendi pont
53. sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

6. / napirendi pont
44. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Kovács Jánosné kuratórium elnök, Kálóczi Adrien intézményvezető

7. / napirendi pont
43. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. / napirendi pont
50. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Előterjesztő: Asztalos Adrien sport- és ifjúsági referens, Kálóczi Adrien intézményvezető

9. / napirendi pont
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2014. évi eredményeinek áttekintéséről
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető, Asztalos Adrien sport- és ifjúsági referens

10. / napirendi pont
34. sz. közgyűlési előterjesztés
Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 

Zárt ülés

11. / napirendi pont-35.sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
Előterjesztő: Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság vezetője, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12. /napirendi pont-
Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 2014. évi IV. negyedéves 
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2015. február 19.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök