Ikt. szám: I.B. 747-13/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014. 11. 27-én (csütörtrökön) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

 


Zárt ülés

1. / napirendi pont- 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szempontrendszerére
Előterjesztő: Busbachné Csery Krisztina szociális igazgatási ügyintéző

 

 

Szekszárd, 2014. november 24.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök