Ikt. szám: I.B. 747-12/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014. 11. 24-én (hétfőn) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra
 

Nyílt ülés

1. / napirendi pont- 190. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. / napirendi pont- 189. sz. közgyűlési előterjesztés
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. / napirendi pont-184. sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

4. / napirendi pont-215. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat a védőnői szolgálat területi felosztásának módosítására, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság vezetője
 

Zárt ülés

5. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

6. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

7. /napirendi pont-
Beszámoló a SZEB 2014. II. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2014. november 21.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök