Ikt. szám: I.B. 747-10/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014. 09. 29-án (hétfőn) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

Nyílt ülés


1. / napirendi pont- 188. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre
Gyermek és ifjúsági fogászati körzetek felülvizsgálatáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014.(……) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

2. / napirendi pont-előterjesztés
A Humánszolgáltató Központ Szakmai Programja, továbbá Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról
Előterjesztő: Papp Győző HSZK igazgató

3. / napirendi pont-186. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

4. / napirendi pont- 185. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

5. / napirendi pont-5. sz. előterjesztés
Baby Life Care Hungary Kft. javaslata eszközbérlésre, továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnokságának támogatási kérelme
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

6. / napirendi pont-6. sz. előterjesztés
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Zárt ülés

7. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

8. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

9. / napirendi pont
Balogh Elvira és Balogh István önkormányzati lakásbérleti jogviszony folytatása öröklés kapcsán
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

10. /napirendi pont-
Beszámoló a SZEB 2014. II. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2014. szeptember 11.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök