Ikt. szám: I.B. 747-9/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014. 08. 27-án (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 8.45 óra

 

Nyílt ülés


1. /napirendi pont- 
180. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2014. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna

 

Szekszárd, 2014. augusztus 26.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök