Ikt. szám: I.B. 747-5/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014.04.22-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

 

Nyílt ülés


1. / napirendi pont-76.számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

2. / napirendi pont-74. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat az 6. számú vegyes fogorvosi körzet és az őcsényi fogorvosi körzet összevonásával kapcsolatos és egyéb döntések meghozatalára
Előadó: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3. / napirendi pont- __.számú közgyűlési előterjesztés, az ülésen kerül kiosztásra
Társulási megállapodások felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

4. / napirendi pont-62. sz. közgyűlési előterjesztés
Pályázati önerő biztosítása a nyári gyermekétkeztetéshez
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. / napirendi pont-Tájékoztató1
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2013. évi eredményeinek áttekintéséről. Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

6. / napirendi pont-
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés


7. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

8. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

9. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

10. /napirendi pont-
Beszámoló a SZEB 2014. I. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. /napirendi pont-66.sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12. /napirendi pont-73.sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat megyei díjak adományozására

13. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2014. április 15.

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök