Ikt. szám: I.B. 747-3/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014.03.25-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 15.00 óra

 

Zárt ülés

 

1. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

2. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

3. / napirendi pont-
Csató Zoltánné lakáskérelme
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

4. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

5. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2014. március 20.
 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök