Ikt. szám: I.B. 747-2/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014.02.19-én (szerda) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra

Nyílt ülés

1. / napirendi pont-
22. sz. közgyűlési előterjesztés  (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. / napirendi pont-
26. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2013. (III. 6.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről módosítása
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. / napirendi pont-
27. sz. közgyűlési előterjesztés
Városi Bölcsőde dolgozói létszámának bővítése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
 

Zárt ülés

4. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

5. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

6. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Szekszárd, 2014. február 14.

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök