Ikt. szám: I.B. 747-1/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014.01.28-án (kedd) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés


1. / napirendi pont-
Fonavita Nonprofit Kft. tevékenységének ismertetése
Előterjesztő: Gőry Emese

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Zárt ülés


3. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

4. / napirendi pont-
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

5. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

6. /napirendi pont-
Beszámoló a SZEB 2013. III. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Szekszárd, 2014. január 23.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök