M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.12.12-én (csütörtök) tartandó rendkívüli zárt ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 900 óra


Zárt ülés

1. / napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szempontrendszerére 
Előterjesztő: Busbachné Csery Krisztina szociális igazgatási ügyintéző

2. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

3. / napirendi pont-
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

4. / napirendi pont-
Karácsonyi támogatási kérelmek
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Szekszárd, 2013. december 9.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök