Ikt. szám: I.B. 267-12/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.10.29-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra

 

Nyílt ülés

1. / napirendi pont- 
245. sz. közgyűlési előterjesztés 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …./2013. (….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2. / napirendi pont- 
249. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3. / napirendi pont- 
248. sz. közgyűlési előterjesztés
Az I. sz. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyása és Medina Község csatlakozási kérelme az I. sz. háziorvosi körzethez 
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

4. / napirendi pont-
Támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

5. / napirendi pont-
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

6. / napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

7. napirendi pont-
Beszámoló a SZEB 2013. III. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2013. október 25.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök