Ikt. szám: I.B. 267-11/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.10.10-én (csütörtökön) tartandó rendkívüli zárt ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Zárt ülés

1./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

2./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

3./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Az anyagok az ülésen kerülnek kiosztásra.

 

Szekszárd, 2013. október 4.

 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök