Ikt. szám: I.B. 267-10/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.09.24-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

 

Nyilt ülés

1./ napirendi pont- 
223. sz. előterjesztés  (melléklet)
Az I. sz. háziorvosi körzet praxisjogának értékesítése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

2. napirendi pont- 
218. sz. előterjesztés
Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3./ napirendi pont- 
235. sz. előterjesztés   (melléklet)
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4./ napirendi pont-
217. sz. előterjesztés (melléklet)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

5./ napirendi pont- 
222. sz. előterjesztés
Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Előterjesztő: Papp Győző igazgató, dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

6./ napirendi pont- 
177. sz. előterjesztés
Települési értéktár bizottság felállítása
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

7./ napirendi pont- 
229. sz. előterjesztés
Iskolai Közösségi Szolgálat megszervezése
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

8./ napirendi pont 
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Gyermekosztályának támogatási kérelme
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Zárt ülés

9./ napirendi pont-
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

10./ napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

11./ napirendi pont-
Bakonyi Judit lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása, szociális alapú minősítés fenntartása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

12./ napirendi pont
Beszámoló a SZEB 2013. II. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

13./ napirendi pont -
227. sz. előterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására, Németh Erzsébet temetési segély kérelmének ügyében
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

14./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2013. szeptember 19.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök