Ikt. szám: I.B. 267-6/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013. 05. 28-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra
 

Nyílt ülés


1./ napirendi pont- 
133. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás” működésének 2012. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Papp Győző igazgató

2./ napirendi pont- 
134. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás” működésének 2012. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám igazgató

3./ napirendi pont- 
135. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” működésének 2012. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

4./ napirendi pont- 
138. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról
Előterjesztők: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Szabó Aliz szakmai vezető,
Kaltenecker Andrásné intézményvezető,
Horváth Erika intézményvezető,
Seresné Németh Orsolya szakmai vezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcs.referense

5./ napirendi pont- 
137. számú közgyűlési előterjesztés   melléklet1   melléklet2    melléklet3
Pályázati önerő biztosítása a nyári gyermekétkeztetéshez
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6./ napirendi pont- .számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre
Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

7./ napirendi pont- 
148. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8./ napirendi pont- 
145. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a szociális társulások, valamint a központi ügyeleti társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

9./ napirendi pont-
146. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

10./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés


11./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

12./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2013. május 24.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök