Ikt. szám: I.B. 267-2/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.02.12-én (kedden) tartandó rendkívüli zárt ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra


Zárt ülés:

1./ napirendi pont-
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására, módosítására, kérelem lakáscserére
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2013. február 8.

 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök