Ikt. szám: I.B. 1558-14/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.12.11-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés

1./ napirendi pont-
269. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirendi pont-
276. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont- 
250. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő:Pál József igazgatóságvezető

4./ napirendi pont-
246. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 44/2012. (XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5./ napirendi pont-
270. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

6./ napirendi pont- 
288. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

7./ napirendi pont- 
241. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi munkaterve
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

8./ napirendi pont- 
243. számú közgyűlési előterjesztés
Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont-
256. számú közgyűlési előterjesztés
Pályázat hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont
Dr. Lőrincz Gyöngyi és Czuczor Edit ifjúsági fogorvosok kérelme
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont-
247. számú közgyűlési előterjesztés
Tengelic Község Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból történő kilépése
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./napirendi pont- 
242. számú közgyűlési előterjesztés
A IX. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensnőjének közalkalmazotti státuszban történő alkalmazása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ napirendi pont-
245. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

14./ napirendi pont- 
244. számú közgyűlési előterjesztés (melléklet)
A Mentálhigiénés Műhely 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a vele kötött ellátási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

15./ napirendi pont
Karácsonyi támogatási kérelem
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Zárt ülés

16./ napirendi pont- az előterjesztés melléklete később kerül kiküldésre
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szempontrendszerére 
Előterjesztő: Busbachné Csery Krisztina szociális igazgatási ügyintéző

17./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

18./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

19./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2012. december 7.

 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök