Ikt. szám: I.B. 1558-12/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.10.29-én (hétfőn) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


nyílt ülés

1./ napirendi pont- 227. számú közgyűlési előterjesztés
Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

2./ napirendi pont- 228. számú közgyűlési előterjesztés
A VI. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont- 234. számú közgyűlési előterjesztés
A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának értékesítése
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ napirendi pont -232. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól II. forduló
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5./ napirendi pont-229. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
Előterjesztő: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

6./ napirendi pont- 221. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendő térítési és tandíjakra
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7./ napirendi pont-233. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

8./ napirendi pont- 222. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Kubik Andrea jogi referens

9./ napirendi pont- 226. számú közgyűlési előterjesztés
Közgyűlési hozzájárulás a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átvételéről és a körzet esetleges vállalkozásba adásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont- 225. számú közgyűlési előterjesztés
Közgyűlési hozzájárulás az I. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

zárt ülés

12./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

Szekszárd, 2012. október 26.

 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök