Ikt. szám: I.B. 1558-11/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.10.04-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


nyílt ülés

1./ napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


zárt ülés

2./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2012. október 1.

 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök