Ikt. szám: I.B. 1558-10/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.09.25-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés:


1./ napirendi pont- 209. számú közgyűlési előterjesztés (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirendi pont-212. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont-190. számú közgyűlési előterjesztés
A XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ napirendi pont- 189. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ napirendi pont
Felterjesztés kitüntetésre
Előterjesztő: Dr. főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető
 

Zárt ülés:


7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

8./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására, cserelakás-kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont-197. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat gyermekvédelmi ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2012. szeptember 21.

 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök