Szám: I.B.1558-9/2012.

MEGHÍVÓ

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012. augusztus 21-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 8 óra 30 perckor

 

1. napirendi pont:
A Domány-Barki Kft. kérelme a Szekszárd, Wigand J. tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelő telephelyként történő bejegyzéséről
(176. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2012. augusztus 17.

 

Dr. Tóth Gyula s.k.
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke