Ikt. szám: I.B. 1558-7/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012. 05. 29-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés:

1./ napirendi pont- 
140. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirendi pont-
(133. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont-
(142. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Szakmai beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás 2011. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyző

4./ napirendi pont- 
(132. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

5./ napirendi pont- 
szóbeli előterjesztés
Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kérése nyilatkozattételre
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Zárt ülés:

7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

8./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont
Kérelem lakásbérleti jogviszony folytatására, új bérlakás kijelölése
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2012. május 25.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök