Ikt. szám: I.B. 1558-5/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.04.24-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés:


1./ napirendi pont - 98. számú közgyűlési előterjesztés   (mellékletek)  (kiegészítő melléklet)(könyvvizsgálói jelentés1) (könyvvizsgálói jelentés 2)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./napirendi pont -  (104. sz. közgyűlési előterjesztés)  (mellékletek)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont - 99. számú közgyűlési előterjesztés   (mellékletek)   (könyvvizsgálói jelentés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelte módosításáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4./ napirendi pont - 66. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
Előterjesztő: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyző

5./ napirendi pont - 74. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ifjúsági programjai részére helyiség biztosítására
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

6./ napirendi pont - 85. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2011. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Papp Győző igazgató

7./ napirendi pont - 86. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás” működésének 2011. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám igazgató

8./ napirendi pont - 87. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” működésének 2011. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

9./ napirendi pont - 62. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésének felülvizsgálata
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

10./ napirendi pont - 79. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Zárt ülés:


12./ napirendi pont- 83. számú kgy.előterjesztés
Javaslat megyei díjak adományozására
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

13./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

14./ napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

Szekszárd, 2012. április 20.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök