Ikt. szám: I.B. 1558-4/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.04.03-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

nyílt ülés

1./ napirendi pont-63. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

2./napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásához
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referens

3./ napirendi pont
Az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintése
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

4./ napirendi pont- 74. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ifjúsági programjai részére helyiség biztosítására
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

zárt ülés

5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

6./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

Szekszárd, 2012. március 29.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök