Ikt. szám: I.B. 1558-3/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.03.27-én (kedden) tartandó rendkívüli zárt ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


zárt ülés

1./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2012. március 22.

 

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök