Ikt. szám: I.B. 1558-2/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.02.28-án (kedden) tartandó ülésére

  

Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés:

1./ napirendi pont
31. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet)   (mellékletek)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirendi pont
32. számú közgyűlési előterjesztés  (mellékletek)
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

4./ napirendi pont
38. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

5./ napirendi pont
42. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

6./ napirendi pont
35. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr.Kubik Andrea jogi és bizottsági referens


Zárt ülés:

7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

8./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2012. február 23.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök