Ikt. szám: I.B. 1558/2012.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2012.01.31-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

Nyílt ülés

1./ napirendi pont
Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére- 
8. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Kovácsné Dr.Kubik Andrea jogi referens

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- 
14. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- 
később kerül kiküldésre az anyag
Előterjesztő: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

4./ napirendi pont
Javaslat a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítésére c.(TIOP-3.4.2-11/1) pályázat benyújtására- 
20. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

5./ napirendi pont
Javaslat a Hajléktalan Gondozási Központ korszerűsítésére c.(TIOP-3.4.2-11/1) pályázat benyújtására-
21. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Buncsek Attila pályázati referens

6./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítésére” (TIOP3.4.2-11/1) c.pályázat benyújtására-
22. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Frey Tímea pályázati referens

7./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati intézményvezetők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására- 
16. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető
 

Zárt ülés

8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

9./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2012. január 27.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök