Ikt. szám: I.B. 1916-15/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 12. 20-án (kedden) tartandó rendkívüli zárt ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

 

zárt ülés

1./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

2./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

Szekszárd, 2011. december 19.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök