Ikt. szám: I.B. 1916-13/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 11. 29-én (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra
 

Nyílt ülés:

1./ napirendi pont- 
283. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal kötött ellátási szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

2./ napirendi pont- 
282. számú közgyűlési előterjesztés
A Mentálhigiénés Műhellyel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont- később kerül kiküldésre az anyag
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4./ napirendi pont- később kerül kiküldésre az anyag
A 2012-2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

5./ napirendi pont- később kerül kiküldésre az anyag
Beszámoló a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságának ügyrendje   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont- 
287. számú közgyűlési előterjesztés
Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

Zárt ülés:

8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

9./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont 
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont-288. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2011. november 25.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök