Ikt. szám: I.B. 1916-11/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 10.25-én (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

Nyílt ülés

1./ napirendi pont
Beszámoló a térítési díj hátralékokról
Előterjesztő: Farkasné Tamási Anna pénzügyi osztályvezető

2./ napirendi pont- (később kerül kiküldésre az anyag)
Javaslat a Városi Bölcsőde bővítésével kapcsolatosan DDOP-3.1.3/D-11. számú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

3./ napirendi pont- (később kerül kiküldésre az anyag)
Javaslat a 2. számú Óvoda és Bölcsőde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11. számú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

4./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető
 

Zárt ülés

5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

6./ napirendi pont-(hétfőn kerül kiküldésre az anyag)
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont-256. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2011. október 21.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök