Ikt. szám: I.B. 1916-11/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 09.27-én (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

Nyílt ülés

1./ napirendi pont 
229. számú közgyűlési előterjesztés  (mellékletek)
(később kerül kiküldésre)
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2./ napirendi pont
217. számú közgyűlési előterjesztés  (melléklet)
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3./ napirendi pont
234. számú közgyűlési előterjesztés
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának Decs Nagyközség Önkormányzat által történő felmondása
Előterjesztő: Kovácsné dr.Kubik Andrea bizottsági referens

4./ napirendi pont
226. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ napirendi pont
215. számú közgyűlési előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szűcsné Smolek Erika kodifikátor

6./ napirendi pont
236. számú közgyűlési előterjesztés 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

Zárt ülés

7./ napirendi pont
Kitüntetésre felterjesztés a Szociális Munka napján (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

9./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont
Kérelem a városi bölcsődében történő elhelyezésre
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ napirendi pont-227. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

Szekszárd, 2011. szeptember 23.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök