Ikt. szám: I.B.    /2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 09.09-én (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 8:30 óra


NYÍLT ülés

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról - 205. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezető

2./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására a közösségi pszichiátriai ellátás működésének fenntartását biztosító állami támogatásra - 212. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezető

3./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az utcai szociális munka működésének fenntartását biztosító állami támogatásra - 213. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezető

4./ napirendi pont
Városi Bölcsőde - vidéki gyermekek – felvétel iránti kérelme szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezető

5./ napirendi pont
Dr. Beck Mária Zsuzsanna háziorvos lakásbérleti kérelme szóbeli előterjesztés Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezető


Szekszárd, 2011. szeptember 08.

 

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.