Ikt. szám: I.B. 1916-9/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 08.09-én (kedden) tartandó rendkívüli zárt ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Zárt ülés
1./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

 

Szekszárd, 2011. augusztus 9.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök