Ikt. szám: I.B. 1916-6/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 06.28-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


NYÍLT ülés

1./ napirendi pont- 163. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

2./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont
Micimackó Családi Napközi és Játszóház Alapítvány kérelme
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ napirendi pont 
A XIV. számú háziorvosi körzet elhelyezése
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

Zárt ülés
5./ napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés helyreállítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

8./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont- az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2011. június 30.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök