Ikt. szám: I.B. 1916-5/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 05.24-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 1400 óra


NYÍLT ülés

1./ napirendi pont- 128. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

2./ napirendi pont- 132. számú közgyűlési előterjesztés
A szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

3./ napirendi pont- 127. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Zárt ülés

5./ napirendi pont
A 2011-ben megállapított étkezési térítési díjak mértéke elleni fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó


8./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2011. május 19.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök