Ikt. szám: I.B. 1916-5/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 04.26-án (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


NYÍLT ülés

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáró l- 
110. számú közgyűlési előterjesztés  (mellékletek)  (civil támogatás melléklet)  (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirendi pont
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben - 
59. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

3./ napirendi pont
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

4./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás” működésének 2010. évi tapasztalatairól - 
94. számú közgyűlési előterjesztés  (melléklet)
Előterjesztő: Papp Győző Humánszolgáltatási Központ igazgatója

5./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás” működésének 2010. évi tapasztalatairól - 
95. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgatója

6./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” működésének 2010. évi tapasztalatairól - 
96. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

7./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Zárt ülés

8./ napirendi pont
Javaslat megyei díjakra - 
107. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Fekete László polgármesteri titkár

9./ napirendi pont
Javaslat a kórházi felügyelőtanácsba az önkormányzat képviseletét ellátó tag delegálására - 
92. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Kubik Andrea testületi referens

10./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

11./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása- az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2011. április 21.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök