Ikt. szám: I.B. 1916-4/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 04.05-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


NYÍLT ülés

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- 
75. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő:

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 10/2002. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- 
79. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Aranykönyvéről (tervezet)- 
56. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

4./ napirendi pont
Dr. Kövesdy Zsuzsanna bérleti igénye fogorvosi rendelőre
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezető


ZÁRT ülés

5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

6./ napirendi pont
Kérelmek étkezési térítési díj csökkentésére
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezető

7./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezető

8./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására- 70. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezető

9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok- a melléklet az ülésen kerül kiosztásra
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezető


Szekszárd, 2011.március 30.

 

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.