Ikt. szám: I.B. 1916-3/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 03.07-én (hétfőn) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


NYÍLT ülés

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadása (II. forduló)- 
43. számú közgyűlési előterjesztés  (mellékletek)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság-vezető

2./ napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2010. évi megvalósulásáról   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

3./ napirendi pont
Beszámoló a Kábítószerprobléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól - 
40.számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

4./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

 

ZÁRT ülés

5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

6./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására, bérlőkijelőlés a Szekszárd, Honvéd u.17/A. szám alatti fecskeházi lakásra
Előterjesztő: dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezető

7./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról (2010. IV. negyedév)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezető

8./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására- 44. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezető

9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezető


Szekszárd, 2011.március 3.

 

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.