Ikt. szám: I.B. 1916-2/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 02.16-án (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 13.30 óra


Nyílt ülés

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről (tervezet) I. forduló- 
39. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Pál József igazgatóság-vezető

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…)
Önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása-
31. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyző

3./ napirendi pont
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására- 
36. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Marcz László igazgatóság-vezető

4./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötésére-
38. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyző

Szekszárd, 2011. február 15.


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.