Ikt. szám: I.B. 1916-1/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 02.09-én (kedden) tartandó rendkívüli zárt ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

ZÁRT ÜLÉS:

11./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetője


Szekszárd, 2011. február 8.

 

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.