Ikt. szám: I.B. 1940-11/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. december 14-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


NYÍLT ÜLÉS:

1./ napirendi pont
A Mentálhigiénés Műhely 2010. évi beszámolója és 2011. évi ellátási szerződésének meghosszabbítása
272. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Holdházy Erika titkár

2./ napirendi pont
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről- 
273. számú közgyűlési előerjesztés
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

3./ napirendi pont
Tagdelegálás érdekképviseleti fórumba
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgatója

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. évi munkaterve 
267. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
281. számú közgyűlési előterjesztés, 
mely később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

6./ napirendi pont
Beszámoló a 117/2010. (XI.23.) SZEB határozatra tett intézkedésről- szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezetője

 

ZÁRT ÜLÉS:
 
7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezetője

8./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezetője

9./ napirendi pont
Döntés önkormányzati tulajdonban lévő lakásokra benyújtott pályázatokról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezetője

10./ napirendi pont
Szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására-271. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezetője

11./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása-később kerül kiküldésre az előterjesztés
(+melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezetője

 

Szekszárd, 2010. december 9.

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.