Ikt. szám: I.B. 1940-9/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. november 9-én (kedden) tartandó zárt ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 15.00 óra

ZÁRT ülés:


1./ napirendi pont
Döntés önkormányzati tulajdonban lévő lakásokra benyújtott pályázatokról 
(1. számú előterjesztés+melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2010. november 3.

 


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.