Ikt. szám: I.B. 1941-10/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. szeptember 14-én (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 15.00 óra

 

NYÍLT ülés:

1./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
(194. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ napirendi pont
Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozásra
(196. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont
Tájékoztató a Csatári u. 1. szám alatti ingatlanon új felnőtt háziorvosi rendelő létesítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szegedi Emerencia műszaki ellenőr

4./ napirendi pont
Döntés támogatási kérelemről 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Iktsz.: I.B. 1940-8/2010.

ZÁRT ÜLÉS napirendje:


5./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(195. sz. Közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések hosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont
Kérelmek étkezési térítési díj csökkentésére
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

Szekszárd, 2010. szeptember 13.

 
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.