Ikt. szám: I.B. 1941-9/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. szeptember 2-án (csütörtökön) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tanácskozó terme
Ideje: 8.30 óra

NYÍLT ülés:

1./ napirendi pont
Tájékoztató a Humán Központnál lefolytatott szakmai ellenőrzésről
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző

2./ napirendi pont
Tarczalné Dr. Bálint Orsolya – szekszárdi XIV. sz. körzet háziorvos - kérelme önkormányzati ingatlanban lévő rendelő biztosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont
Döntés bölcsődei elhelyezés iránti kérelmekről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ napirendi pont
Döntés támogatási kérelemről 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2010. II. negyedév)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Iktsz.: I.B. 1940-7/2010.

ZÁRT ÜLÉS napirendje:

6./Javaslat a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzet időszakában megsemmisült vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:Kovácsné Dr. Kubik Andrea

7./ napirendi pont 
Kérelmek lakásbérleti szerződések hosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Kérelmek étkezési térítési díj csökkentésére
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont
Döntés önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásokra benyújtott pályázatokról
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klárai hivatalvezető

12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

Szekszárd, 2010. augusztus 31.

 

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.