Ikt. szám: I.B. 1941-7/2010.
               I.B. 1940-6/2010.


M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. június 22-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.30 óra

NYÍLT ülés:

1./ napirendi pont
VI. számú orvosi körzet működtetésével kapcsolatos közgyűlési döntések meghozatala
(130. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ napirendi pont
Erdős-Mátis Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság kérelme
(131. sz. közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ napirendi pont 
Javaslat a 2009. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(129. sz. közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

4./ napirendi pont
Faludi Endre kérelme
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

5./ napirendi pont
Döntés támogatási kérelmekről
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(137. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

 

ZÁRT ÜLÉS napirendje:

7./ napirendi pont 
Önkormányzati bérlakás pályázatok elbírálása
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

8. / napirendi pont
A Barátság u. 39. számú önkormányzati bérlakásra bérlő kijelölése
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


9./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződés hosszabbítása iránti kérelem
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 


Szekszárd, 2010. június 18.

 


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök