kt. szám: I.B. 1941-5/2010.
              I.B. 1940-5/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. május 25-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 1430 óra

NYÍLT ülés:

1./ napirendi pont
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(109. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

2./ napirendi pont
Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2009. évi működéséről és pénzügyi elszámolásáról
(64. sz. közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont 
Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának, valamint a 2. sz. Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(114. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

 

ZÁRT ÜLÉS napirendje:

4./ napirendi pont 
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződés hosszabbítása iránti kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megszüntetése
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 


Szekszárd, 2010. május 21.

 


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök