Ikt. szám: I.B. 1941-4/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság 
2010. május 20-án (csütörtökön) tartandó együttes ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 800 óra

 

NYÍLT ülés:

1./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közigazgatási területén működő családi napközik támogatására vonatkozó pályázati felhívás elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna MOB elnök

 


Szekszárd, 2010. május 19.

 

 

          Dr. Tóth Gyula s.k                             Csillagné Szánthó Polixéna s.k
SZEB elnök                                                 MOB elnök