Ikt. szám: I.B. 1941-2/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. március 30-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tanácskozó terme
Ideje: 14.30 óra

NYÍLT ülés:
1./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd város és környéke egészségi állapotáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. László Eszter ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézet vezetője

2./ napirendi pont
Tájékoztató a Vakok és Gyengénlátók Szövetsége munkájáról
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Lászlóné elnök


Iktsz.: I.B. 1940-2/2010. 
ZÁRT ÜLÉS napirendje:

3./ napirendi pont 
Lakásbérleti jogviszony hosszabbítása iránti kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ napirendi pont
Étkezési térítési díjcsökkentés iránti kérelmek
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos tájékoztatás
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

Szekszárd, 2010. március 25.

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök