Ikt. szám: I.B. 1941/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. február 02-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 15.00 óra

NYÍLT ülés:
1./ napirendi pont
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

2./ napirendi pont
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
(6. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzati intézményvezetők 2010. évi teljesítmény követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására. 
( 9. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……./2010. (……….) sz. rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) Kt. számú rendelet módosításáról
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ napirendi pont
Javaslat SZMJV Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. évi munkatervére. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2009. IV. negyedév)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

 


Iktsz.: I.B. 1940/2010.

ZÁRT ÜLÉS napirendje:

7./ napirendi pont
Önkormányzat bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása
(írásos előterjesztés)
Előadó: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás újbóli folyósítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések
(17. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2010. január 29.

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök